top of page

Artikels / Reports

Kies vir jou 'n artikel om te lees en vul dan die report op die einde van die bladsy. Jy kry 5 punte vir elke Artikel / Report wat jy submit. Jy kan 'n maksimum van 4 Artikel / Report 'n jaar in stuur met max 20 punte per jaar 

How Youth Ministry kills the church

Jeug en Kerk 

(ekerk navorsing)

What is a Teenager

Gen Z and Morality

Deep and Wide

Creativity isn't optional

View Article
Artikel / Report

Dankie, ons sal na jou toe terug kom met terugvoering

bottom of page